POSIEDZENIE PREZYDIUM ZW ZEiRP RP

W dniu 29 grudnia 2010r. odbyło się posiedzenie prezydium Warmińsko – Mazurskiego ZW ZEiRP RP. W trakcie posiedzenia omawiano następujące zagadnienia:

-          informacje Prezesa ZW o realizacji najważniejszych zadań w 2010 roku

-          informacje o przebiegu zebrań sprawozdawczo – wyborczych w kołach

-          informacje o działalności finansowej ZW w 2010 roku

-          ustalenie zadań do realizacji w roku 2011

-          sprawy organizacyjne

Za najważniejsze zadania zrealizowane w 2010 roku uznano :

-          doprowadzenie do powstania strony internetowej przedstawiającej materiały z działalności Związku na stronach internetowych KW PSP i ZG ZEiRP RP

-          sporządzenie i pozytywne załatwienie 12 wniosków o nadanie odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla działaczy ZEiRP RP

-          zebranie materiałów i przygotowanie wersji roboczej kroniki ZW ZEiRP RP /tylko materiał pisemny, bez  zdjęć/

-          współorganizacja wycieczki w Bieszczady z wypadem na Węgry z udziałem 87 emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin z 14 kół

-          dobra działalność kół terenowych /za wyjątkiem koła w Pasłęku/

-          dobra działalność finansowa ZW ZEiRP RP

-          zakup oraz zgromadzenie dostatecznej ilości druków i znaczków organizacyjnych potrzebnych do bieżącej działalności

-          odbycie dwóch posiedzeń ZW i czterech prezydium ZW

-          dobra działalność komisji socjalnej – odbycie 6-ciu posiedzeń oraz wydatkowanie dla potrzeb emerytów i rencistów należnych kwot pieniędzy

-          udział w Krajowym Kongresie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w kołach przebiegają bez zakłóceń.

Działalność finansowa ZW w roku 2011 została oceniona dobrze.

Za najważniejsze do realizacji w roku 2011 uznano :

-          dokończenie zebrań sprawozdawczo – wyborczych w kołach

-          organizacja Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP

-          aktywny udział naszych delegatów w Zjeździe Krajowym

-          sporządzenie wniosków na odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla aktywnych działaczy ZEiRP RP

-          dalsza praca nad opracowaniem do kroniki ZW

-          systematyczne opracowywanie materiałów na strony internetowe KW PSP i  ZG

-          odbycie dwóch posiedzeń ZW i czterech prezydium ZW

-          współudział w organizacji wycieczki zagranicznej dla emerytów i rencistów.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi sprawy związane z organizacją Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP.

ZMIANA NA STANOWISKU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI  SOCJALNEJ

Decyzją  nr 192/2010 Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Olsztynie z dnia 13.12.2010r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów przy Komendancie Wojewódzkim PSP w Olsztynie

-          z dniem 27 listopada 2010r. został odwołany ze składu Komisji MIKULAK STANISŁAW – przewodniczący Komisji

-          z dniem 13 grudnia 2010r. został powołany na przewodniczącego Komisji BASTEK WOJCIECH