Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego

Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie

 

W dniu 06 października 2010 roku odbyło się posiedzenie ZW ZEiRP RP.

Tematyka posiedzenia była następująca :

 1. Informacja Prezesa ZW ZEiRP RP z wyjazdowego posiedzenia ZG ZEiRP RP w Ustroniu.

 2. Informacja o  opłacaniu składek członkowskich przez koła terenowe.

 3. Ustalenie terminu i  tematyki posiedzenia plenarnego ZW ZEiRP RP.

 4. Wstępne przygotowanie listy emerytów i rencistów przewidzianych do nadania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” z okazji Dnia Strażaka 2011r.

 5. Wolne wnioski.

 

Główne ustalenia prezydium.

  • do 3 stycznia 2011 roku powinny odbyć się w kołach terenowych walne zebrania,

  • do 31 marca 2011 roku powinien odbyć się wojewódzki zjazd delegatów,

  • opłacanie składek statutowych przez koła terenowe przebiega właściwie za wyjątkiem koła w Pasłęku,

  • ustalono, że w III dekadzie listopada odbędzie się plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP z udziałem prezesów kół terenowych poświęcone głównie kampanii sprawozdawczo-wyborczej i aktualnych spraw nurtujących środowisko emerytów i rencistów pożarnictwa,

  • ustalono wstępną listę członków ZEiRP RP na których proponuje się wystąpić z  wnioskiem o nadanie odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” z okazji Dnia Strażaka 2011.

 

 

Opracował:

Tadeusz Jakubik

Prezes Warmińsko-Mazurskiego

Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP