POSIEDZENIE PREZYDIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZW ZEiRP RP

 

 

W dniu 24 marca 2010r. odbyło się posiedzenie prezydium ZW ZEiRP RP. Tematem obrad prezydium były następujące zagadnienia:

  • informacja Prezesa ZW o posiedzeniu ZG ZEiRP RP w  dniu 19 stycznia 2010r.,

  • informacja o Krajowym Kongresie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 9 marca 2010r.,

  • informacja ostanie i kondycji kół terenowych ZEiRP RP na terenie województwa wg. stanu na dzień 31.12.2009r.,

  • ustalenie tematyki i terminu posiedzenia plenarnego ZW ZEiRP RP,

  • sprawy organizacyjne:

- opracowywanie materiałów informacyjnych na stronę internetową ZG ZEiRP RP,

- rozpoczęcie opracowywania kroniki ZW ZEiRP RP.