Posiedzenie prezydium warmińsko-mazurskiego ZW ZEIRP RP

W dniu 24 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie prezydium ZW ZEiRP RP. Tematem obrad prezydium były następujące zagadnienia:

  • Informacja Prezesa ZW o posiedzeniu ZG ZEiRP RP w dniu 19 stycznia 2010r.,

  • Informacja o Krajowym Kongresie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 9 marca 2010r.,

  • Informacja o stanie i kondycji kół terenowych ZEiRP RP na terenie województwa wg. stanu na dzień 31.12.2009r.,

  • Ustalenie tematyki i terminu posiedzenia plenarnego ZW ZEiRP RP,

  • Sprawy organizacyjne:

  • Opracowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową ZG ZEiRP RP,

  • Rozpoczęcie opracowywania kroniki ZW ZEiRP RP.