Plenarne posiedzenie

Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

W dniu 09 czerwca 2010r. w sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie odbyło się plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP z udziałem Prezesów kół terenowych.

Porządek obrad :

 1. Wręczenie odznak „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

 2. Informacja Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. R.Kaliszuka o kontroli działalności ZW ZEiRP RP za rok 2009,

 3. Informacja Prezesa ZW ZE i RP RP o stanie organizacyjnym Związku na dzień 31.12.2009r.,

 4. Informacja o powołaniu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i przebiegu I Krajowego Kongresu Służb Mundurowych,

 5. Sprawy organizacyjne i informacje.

 

 

Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji

nadał w dniu 10 maja 2010r.

 

Złotą odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 

 • Stefanowi Dawidowicz - Prezesowi Koła ZEiRP RP w Olecku,

 • Stanisławowi Jasińskiemu - członkowi Koła ZEiRP RP w Ostródzie,

 • Kazimierzowi Szydłowskiemu - członkowi Koła ZEiRP RP w Giżycku.

 

Srebrną Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 

- Wiktorowi Augoff - członkowi Koła ZEiRP RP w Piszu,

 • Wojciechowi Bastek - członkowi Koła ZEiRP RP w Olsztynie,

 • Bogdanowi Gołębiewskiemu - członkowi Koła ZEiRP RP w Olsztynie,

 • Wacławowi Iwanowicz - członkowi Koła ZEiRP RP w Szczytnie,

 • Romanowi Malecha - członkowi Koła ZEiRP RP w Morągu,

 • Jerzemu Rogowskiemu - członkowi Koła ZEiRP RP w Kętrzynie,

 • Wiesławowi Wojsław - członkowi Koła ZEiRP RP w Giżycku,

 • Janowi Zbrzeskiemu - członkowi Koła ZEiRP RP w Iławie.

 

Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 

 • Adamowi Makowskiemu - członkowi Koła ZEiRP RP w Węgorzewie,

 

Odznaki „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” wręczył Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Jan Słupski w asyście Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Tadeusza Jakubika.

Komendant Wojewódzki PSP pogratulował wyróżnionym emerytom oraz wysoko ocenił działalność Związku Emerytów na terenie województwa. Ponadto przedstawił udział strażaków PSP z Warmii i  Mazur w działaniach powodziowych na terenie kraju.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Roman Kaliszuk przedstawił wyniki kontroli działalności Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w roku 2009. Ocena była pozytywna tak w części organizacyjnej jak i finansowej.

Prezes ZW ZEiRP RP kol. Tadeusz Jakubik przedstawił informację o stanie organizacyjnym Związku na koniec 2009 roku. Na 31 grudnia 2009 roku na terenie województwa działały 22 koła skupiające 570 członków. Koła te działały we wszystkich Komendach Miejskich i Powiatowych PSP oraz w 3 Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych zlokalizowanych poza siedzibą powiatów. Poza kołem przy JRG w Pasłęku wszystkie prowadziły ożywioną działalność statutową.

Następnie Prezes przedstawił informację o celach i zasadach działania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz przebiegu I Kongresu Stowarzyszenia.

W sprawach organizacyjnych i informacjach przedstawiono zadania do realizacji w roku 2010:

 • opracowywania kronik kół,

 • komputeryzacji przepływu informacji, uruchomienie zakładki ZW ZEiRP RP na stronie internetowej KW PSP,

 • organizacji wycieczki w Bieszczady,

 • współpracy z Komendantami Powiatowymi i Miejskimi PSP,

 • zmianie wysokości składki statutowej od 01.01.2011r.,

 • przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związki

 

W obradach brał udział również gospodarz obiektu Komendant Miejski PSP mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński. Po zakończeniu obrad wszyscy uczestniczy spotkali się na uroczystym obiedzie.