Skład Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie

 

                

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Telefon

kontaktowy

1.

Jakubik Tadeusz

         Prezes

693625203

2.

Mikulak Stanisław

V-ce Prezes

601252790

3.

Bastek Wojciech

V-ce Prezes

606417407

4.

Kaszuba Ryszard

Sekretarz

607447262

5.

Osenkowska-Żbik Teresa

Skarbnik

511781889

6.

Pabijanek Stanisław

Członek Prezydium

505571122
7.

Osiński Adam

Członek Prezydium

605156763

8.

Czyż Mirosław

Członek

502254088

9.

Dunajew Jarosław

Członek

662073947

10.

Figurska Elżbieta

Członek

 
502169272
11.

Guz Ryszard

Członek

697616213

 

12.

Lemiech Julian

 

Członek

601309739

13.

Schmidt Adam

Członek

797298689

14.

Wasilewski Józef

Członek

501036522

15.

Zienkiewicz Jerzy

Członek

505746715

16.

Ciechowska Teresa

Przewodnicząca WKR

604858951