Władze ZEiRP RP

Koła terenowe ZEiRP RP

Histria ZEiR RP

Wydarzenia

 

 

Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” jest niezależną i samodzielną organizacją posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie całego Kraju w oparciu własny STATUT.

Działalność oparta jest na pracy społecznej jego członków, a celem Związku jest:

  1. zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów /wdowców/ po strażakach,

  2. ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,

  3. organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,

  4. pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,

  5. czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,

  6. wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej, oraz innych sprawach publicznych,

  7. pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa, oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu publicznym,

  8. umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych,

  9. reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno-bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.