Zgrupowanie kadry województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym

W dniach 4-14 stycznia 2009 roku, w Szklarskiej Porębie, odbyło się zgrupowanie kondycyjne szerokiej kadry kadry województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Był to jeden z etapów przygotowań do nadchodzącego ciężkiego sezonu oraz Mistrzostw Polski w sporcie pożarniczym. W zgrupowaniu wzięło udział 11 strażaków z Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. warmińsko-mazurskiego.

Podczas zgrupowania zwrócono szczególną uwagę na przygotowanie kondycyjno-siłowe zawodników. Tegoroczna edycja Mistrzostw Polski w sporcie pożarniczym odbędzie się zarówno na hali jak i w terenie otwartym, dlatego konieczne było zastosowanie szerokiego programu przygotowań i wzięcie pod uwagę dwojakiej specyfiki tego typu zawodów.

<!-- function okno(p,s,w) { w=open('','','width='+s+',height='+w); with(w.document) { write('<html><head><title>'+p+'</title></head><body background="'+p+'"'); write(' onMousedown="self.close()"></body></html>'); close(); } } //-->