Witaj w Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Korzystając lub uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części usług, użytkownik zgadza się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkich innych reguł, zasad i procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu w witrynie Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek z tych zasad, warunków, reguł, zasad i procedur, nie możesz korzystać lub mieć dostępu do usług. Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zmiany któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania z witryny w dowolnej chwili.

WARUNKI REJESTRACJI

Aby być zarejestrowanym użytkownikiem usług, użytkownik wyraża zgodę na: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie zgodnie z opisem w formularzu rejestracyjnym/rezerwacyjnym strony. Jeśli użytkownik dostarczy informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że te informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie ma prawo do zawieszenia lub odwołania wszystkich rezerwacji użytkownika i odmówić dostępu do korzystania z Usług (lub jego części) teraz i w przyszłości. Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie dba o bezpieczeństwo i prywatność wszystkich użytkowników, w szczególności dzieci. Z tego powodu, musisz mieć co najmniej 18 lat, lub mieć status osoby pełnoletniej w regionie.

Pozyskujemy następujące dane t.j. Imię i Nazwisko, nr telefonu i adres email, tylko i wyłącznie w celu ewentualnego skontaktowania się z Państwem w celu poinformowania o zmianach w wydarzeniach.

PRYWATNOŚĆ

Wszelkie informacje przekazane lub udostępnione przez użytkownika mogą być publicznie dostępne. Należy uważać, aby chronić prywatne dane lub informacje, które są dla Ciebie ważne. Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za ochronę takich informacji i nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności poczty elektronicznej lub innych informacji przekazywanych przez Internet lub inną sieć, które można wykorzystać. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się na ujawnienie danych osobowych w usługach, informacja ta może stać się publiczne. Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie nie ma żadnego wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonane przez Ciebie lub innych użytkowników (włączając organizatorów, odbiorców, innych nie-organizatorów lub podmiotów zaangażowanych w inny sposób) związanych ze świadczeniem usług.

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART.13. I ART. 14 RODO

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/index.php/klauzula-informacyjna-wynikajaca-z-art-13-i-art-14-rodo.html

Użytkownik musi przeczytać ze zrozumieniem Warunki Umowy w całości.
Użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków korzystania z usług określonych dla tej witryny

zyczenia kom woj small

Życzenia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - 

st.bryg. mgr inż. Bogdana Wierzchowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona w trakcie budowy

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów wydarzylo_sie/IX 1996 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W tym miejscu publikowane będą materiały archiwalne (wycinki prasowe) prezentujace działalność straży pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które wydarzyły się 20 lat temu,

{gallery}wydarzylo_sie/IX 1996{/gallery}

oraz 10 lat temu.

{gallery}wydarzylo_sie/IX 2006{/gallery}

 

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie posiada zgodę poszczególnych redakcji na publikowanie archiwalnych materiałów.