W dniach 1-3 czerwca 2011 roku w Wilkasach koło Giżycka odbędą się I Mistrzostwa Polski Strażaków w Siatkówce Plażowej. Poniżej przedstawiamy regulamin Mistrzostw, system rozgrywek oraz program I Mistrzostw Polski Strażaków w Siatkówce Plażowej.

R E G U L A M I N

 

Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej Plażowej

Giżycko 1-3.06.2011 rok

 

I. Cel zawodów

1. Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków.

2. Kształtowanie cech psycho - fizycznych przydatnych do wykonywania zawodu.

3. Integracja środowiska pożarniczego.

4. Wyłonienie najlepszej drużyn udziału w Mistrzostwach Polski.

 

II. Termin i miejsce zawodów

  • 1-3 czerwca 2011 roku

  • Giżycko – Wilkasy PTTK ul. Niegocińska 1.

III. Uczestnictwo

1.W zawodach prawo startu mają strażacy PSP, zatrudnieni w latach 2010
i wcześniej. Każdy zawodnik musi przedłożyć legitymację służbową.

2.W skład drużyny wchodzi 2 zawodników. Zawodnicy występują w  jednakowych strojach sportowych (koszulki, spodenki). Koszulki zawodników muszą być oznaczone numerami.

IV. System rozgrywek

 1. System rozgrywek „Brazylijski” do dwóch wygranych setów.

 2. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z przepisami PZPS

VI. Organizator

Do obowiązków organizatorów Mistrzostw należy:

 1. Zapewnić na czas trwania zawodów boiska i sprzęt odpowiadający

przepisom PZPS oraz dokumentację do prowadzenia zawodów, a także

zabezpieczenie medyczne.

 2. Zapewnić obsadę sędziowską ( sędziowie zarejestrowani w OZPS lub PZPS ).

 3. Zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie zawodnikom ( za odpłatnością).

 4. Zapewnić zawodnikom napoje na czas trwania rozgrywek.

 5. Zapewnić obsługę medialną na czas trwania turnieju.

 

VI. Finansowanie

1. Koszty związane z przeprowadzeniem turnieju pokrywają organizatorzy. Koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem zawodników i osób towarzyszących, pokrywa każda Komenda Wojewódzka PSP, której reprezentacja bierze udział w zawodach.

(Koszt noclegu i wyżywienia za udział w turnieju wynosi 200 zł. od zawodnika).

 

VII. Nagrody

 1. Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają okolicznościowe upominki
 i dyplomy. Drużyny, które zajęły miejsca od I do III otrzymają puchary i medale: I m – złote, II m –       srebrne, III m – brązowe.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zawodnicy nieposiadający wymaganych dokumentów uprawniających do udziału w rozgrywkach nie będą dopuszczeni do zawodów.

2. Powołuje się komisję weryfikacyjną i odwoławczą w składzie :

- sędzia główny zawodów,

- przedstawiciel Komendy Głównej PSP,

- koordynator turnieju z ramienia organizatorów.

3. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny zawodów oraz przedstawiciel KG PSP.

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielowi

Biura Szkolenia KG PSP.

PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW

W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

GIŻYCKO 1-3.06.2011

 

01.06.2011

 

1800 – Przyjazd i zakwaterowanie w PTTK Wilkasy

1900 – Kolacja

2000 – Odprawa kierowników drużyn (sala konferencyjna)

 

02.06.2011

 

800 – śniadanie

900 – Uroczyste otwarcie turnieju

930 - 1330 Mecze

1330 – 1500 Obiad (PTTK restauracja Kormoran)

1500 – 1900 Mecze

1900 – Kolacja

 

03.06.2011

 

800 – Śniadanie

1000 – 1400 – Mecze finałowe

1400 – Zakończenie turnieju, wręczenie nagród, wyróżnień, pamiątkowych upominków

1500 – 1600 Obiad (PTTK restauracja Kormoran)

 

 tekst: st.sekc. Marcin Warcaba - KW PSP Olsztyn, mł. bryg. Arkadiusz Gij - KP PSP Giżycko