27 czerwca 2010r. rozegrane zostały Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Piecki, pow. mrągowski. Kapryśna dotychczas pogoda sprawiła tym razem wszystkim zebranym miłą niespodziankę, obdarzając startujących i dopingujących ciepłem słonecznych promieni.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał najstarszy strażak powiatu mrągowskiego dh Jerzy Kołakowski.

Do rywalizacji przystąpiło w sumie 9 drużyn. W kat. „C” – 3 drużyny, oraz 6 drużyn w kat. „A”.

Każda z drużyn startowała w sztafecie pożarniczej 7x50 metrów oraz w ćwiczeniu bojowym.

Bardzo zaciętej rywalizacji przyglądali się również lokalni włodarze, m.in.: Starosta Mrągowski – Dominik Tarnowski, Wójt Gminy Piecki – Maria Jarczewska, Przewodniczący Rady Powiatu – Lucjan Kulik, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Gleba oraz kpt. Andrzej Prościo – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie i dh Jozef  Maciejewski – Prezes ZOP ZOSP RP w Mrągowie, a zarazem Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Olsztynie.

Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali strażacy  Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie, pod przewodnictwem kpt. Mirosława Kozaka.

O kolejności lokat w poszczególnych konkurencjach często decydowały ułamki sekund.

Wyniki końcowe przedstawiają się w następująco:

W kategorii „C”:

I miejsce - OSP PIECKI z wynikiem 123 pkt.

II miejsce - OSP MACHARY z wynikiem 142 pkt.

III miejsce - OSP NAWIADY z wynikiem 166,6 pkt.

W kategorii  „A”:

I miejsce – OSP PIECKI z wynikiem 100,7 pkt.

II miejsce -  OSP KRUTYŃ z wynikiem 103,9 pkt.

III miejsce – OSP Nawiady z wynikiem 112,1 pkt.

 

Poza konkurencją, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Nawiady, zaprezentowała swoje umiejętności podczas ćwiczenia bojowego. Bardziej doświadczeni strażacy byli pełni uznania dla sprawności i szybkości swoich młodszych kolegów.

Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani pyszną grochówką i kiełbaskami z grilla.

 

/tekst: kpt. A. Prościo, fot.: st. asp. G. Dziobak/