Drukuj

17.05.2010 r. o godzinie 1618 do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Piszu wpłynęła informacja o lokalnym podtopieniu w miejscowości Ruda. Przyczyną tego zjawiska były występujące w całej Polsce fale silnych opadów deszczu o dużym natężeniu, które nie ominęły także naszego powiatu i spowodowały gwałtowne wezbranie wód Rzeki Konopki.    

W konsekwencji wzbierająca woda przekroczyła stan brzegowy zatapiając znaczne obszary łąk, pól i terenów nadbrzeżnych (ok. 6 ha), w tym kilka domków letniskowych oraz pobliskie gospodarstwa.

Podczas przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że najbardziej zagrożonym gospodarstwem było gospodarstwo rolne leżące w odległości około 60 m od brzegów rzeki w miejscowości Ruda, które zlokalizowane było w okolicach mostu łączącego brzegi rzeki. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udrożnieniu koryta wzbierającej rzeki przez usuniecie złamanych gałęzi drzew i roślinności utrudniających odpływ wody do Jeziora Roś i ciągłym kontrolowaniu wodowskazu. Po przekroczeniu stanu alarmowego (około 14 cm) na miejsce zdarzenia zadysponowany został oficer w dyspozycji komendanta, a także Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. w Piszu. W porozumieniu z lokalnymi władzami KDR podjął decyzję o konieczności zorganizowania piasku i worków celem utworzenia wału przeciwpowodziowego dla obrony najbardziej zagrożonego gospodarstwa, które częściowo było już podtopione oraz przebiegającej przez miejscowość drogi. Dalsze działania strażaków oraz miejscowej ludności polegały na napełnianiu worków piaskiem i budowaniu wału ochronnego wzdłuż zagrożonego budynku mieszkalnego. W wyniku ułożenia stosu worków wezbrana woda zaczęła ustępować z bezpośredniej okolicy domu. Po około 4 godzinach obserwacji, kiedy stan wód ustabilizował się i przestał przybierać na sile, podjęto decyzję o przerwaniu akcji. Dalsze działania po opadnięciu wód polegać będą na wypompowaniu wody z budynku mieszkalnego i jego osuszeniu. Po zakończeniu działań zastępy powróciły do bazy. W akcji ratowniczo-gaśniczej trwającej ponad jedenaście godzin, udział brali mieszkańcy wsi, a także trzy zastępy z JRG Pisz - w sile ośmiu strażaków, cztery zastępy z OSP z terenu gm. Biała Piska w sile 20 strażaków, lokalne władze, policja oraz służby komunalne.

/tekst: mł. kpt. Józef Baranowski, redakcja: st. kpt. Paweł Pieńkosz/.