Drukuj
W dniu 17 kwietnia br. na terenie Leśnictwa Ogonki, gm. Węgorzewo, doszło do pożaru lasu. Do działań ratowniczo-gaśniczych zadysponowano 4 zastępy JRG, 2 zastępy OSP w KSRG oraz jeden zastęp OSP w sumie 26 strażaków. W działaniach brały udział również służby leśne(20 osób). Paliła się podszytowa część lasu, a silny wiatr przenosił płomienie na pobliskie drzewa. W pierwszej fazie działania polegały na podaniu prądów wody na palące się drzewa w celu zapobieżenia rozprzestrzenienia się ognia. Pożarem ogarnięty był już duży obszar upraw leśnych, na miejsce dysponowano kolejne zastępy JRG i OSP. Na miejsce działań przybył również leśniczy. Następnie podano pięć prądów wody w natarciu oraz przy pomocy tłumic dogaszano pojedyncze ogniska pożaru. Podczas akcji zaopatrzenie wodne zorganizowano na bazie pobliskiej Rzeki Sapiny. Służba leśna, przy pomocy własnego sprzętu, przeprowadziła oboranie spalonego obszaru. Miejsce pożaru przekazano służbie leśnej w celu dalszego dozorowania. Spaliły się: 4 ha uprawy leśnej, 4 ha drzewostanu III klasy,2 ha drzewostanu II klasy.Straty wstępnie oszacowano na 50 tysięcy złotych, natomiast uratowane mienie na 150 tys. zł./tekst: mł. kpt. Witold Jusis, zdjęcia: mł. asp. Tomasz Grunwald/.