Początek wiosny rokrocznie związany jest z szybkim osuszaniem terenów porośniętych ubiegłorocznymi trawami. Do czasu, gdy terenów nie zdominuje przyrost świeżej roślinności, bieżąca narażona jest na szybkie spalanie. Corocznie Komenda Miejska PSP w Olsztynie odnotowuje znaczną liczbę pożarów poszycia leśnego, podrostów, upraw i podszytów spowodowanych wypalaniem traw. Niejednokrotnie zdarza się, że w związku z rozprzestrzenianiem pożarów traw dochodzi do zapalenia obiektów mieszkalnych i inwentarskich. Powstają znaczne utrudnienia w komunikacji kolejowej (pożary traw na nasypach kolejowych).Każdy pożar trawy powoduje konieczność zadysponowania określonej ilości samochodów, sprzętu i ludzi, co zawsze osłabia potencjał ratowniczy danych jednostek PSP czy OSP na terenie własnego działania w przypadku konieczności zadysponowania do innego zdarzenia. W ostatnim tygodniu, tj. od 28.03.2010 do 03.04.2010r., Dyżurni Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Olsztynie obsłużyli 144 pożary traw. Tylko we wczorajszym pożarze dużym trawy na powierzchni 90 ha w miejscowości Borki Wielkie, gmina Biskupiec, przez ponad 2,5 godziny ciężko pracowało 10 zastępów straży pożarnej i  51 ratowników.APELUJEMY o rozsądek i przypominamy, że wypalanie traw szkodzi środowisku. Jest także naruszeniem prawa. NIE WYPALAJ !!!/zdjęcia: archiwum JRG-3 Biskupiec, opracował: st.kpt. Sławomir Filipowicz/.