W dniu 21 marca 2010r., o godzinie 0:57, Dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Olsztynie odebrał zgłoszenie o zadymieniu w  budynku pensjonatu w Ługwałdzie, gmina Dywity. Do działań zadysponowano 4 zastępy ratowniczo–gaśnicze straży pożarnych. Po przybyciu strażaków na miejsce pożaru i dokonaniu rozpoznania, okazało się, że z budynku pensjonatu, w części gospodarczej, spod poszycia dachu intensywnie wydobywa się dym. W skrzydle budynku objętym pożarem nie przebywały żadne osoby. Przybyłe na miejsce pogotowie energetyczne odłączyło dopływ prądu do kompleksów budynków. Patrol policji zabezpieczał teren akcji.Działania straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca pożaru, sprawdzeniu czy w pozostałej części obiektu nie ma osób poszkodowanych, wprowadzeniu jednego prądu wody na poddasze budynku, wprowadzeniu drugiego prądu wody z drabiny przenośnej na balkon, zadysponowaniu dodatkowych zastępów ratowniczo–gaśniczych, wprowadzeniu jednego prądu wody w obronie na dach budynku, wprowadzeniu trzeciego prądu wody z podnośnika SHD 25 na dach, zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego z hydrantu znajdującego się przy posesji, wykonaniu otworów w  poszyciu dachowym, w celu częściowego oddymienia i wprowadzenia , przez te otwory prądu wody, rozebraniu części stropu przy pomocy sprzętu burzącego oraz pilarek spalinowych, w celu dogaszenia zarzewi ognia, wykluczeniu innych ognisk pożaru, przy pomocy kamery termowizyjnej, oddymianiu pomieszczeń przy pomocy agregatów oddymiających, organizacji oświetlenia przy użyciu masztów oświetleniowych i agregatów prądotwórczych, pomocy pogorzelcom w ewakuacji mienia: meble, sprzęt AGD, prowadzeniu prac rozbiórkowych konstrukcji dachu.Spalił się dach budynku na pow. ok. 100 m2 , zniszczeniu uległy pomieszczenia wewnętrzne wraz z wyposażeniem. Straty oszacowano wstępnie na 350.000 zł. Uratowane zostały przyległe budynki, tworzące jeden obiekt pod wspólnym dachem (1 600 000 zł).Akcja, w której brało łącznie udział 12 zastępów straży pożarnej - 38 ratowników, trwała 4 godz. Dochodzenie w sprawie przyczyny powstania pożaru prowadzi policja./tekst: st.kpt.Sławomir Filipowicz, foto: Zbigniew Woźniak - "Gazeta Olsztyńska"/.