Drukuj
Dzisiaj, 27 lutego, o godz. 8.58 do Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej zgłoszono pożar w jednym z magazynów przy ul.Gietkowskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania, stwierdzono silne zadymienie w obiekcie magazynowym. Dym wydostawał się poprzez otwory okienne oraz zamknięte otwory drzwiowe na zewnątrz. Wstępne rozpoznanie sytuacji, po otwarciu drzwi wejściowych w północnej części magazynu, wskazywało, że pożar rozprzestrzenia się w kierunku północnym na dalszą część magazynową oraz południowym - na część magazynową i biurową obiektu. Dwukondygnacyjny budynek stanowił jedną strefę pożarową i jedną bryłę budowlaną o długości 230 m i szerokości 18 m, połączony był prostopadle z budynkiem magazynowym. Ogniem objęta była część magazynowa o powierzchni około 990 m kwadratowych. Na miejsce zdarzenia przybyły pogotowie energetyczne i pogotowie gazowe, których pracownicy odłączyli gaz i prąd. Na terenie prowadzonych działań powołano sztab akcji. Działania polegały na: podaniu jednego prądu wody do wnętrza magazynu poprzez otwory okienne, podaniu 2. prądu wody z podnośnika mechanicznego na dach magazynu i biurowca, wykonaniu dostępu do wnętrza obiektu, poprzez usunięcie kłódek, obronie przyległego budynku biurowego, podaniu 2 prądów wody po klatce schodowej na poddasze magazynu, ewakuacji zagrożonego mienia ( sprzętu AGD )na zewnątrz obiektu, wykonaniu otworów w dachu przy pomocy pilarek do drewna i pił do betonu i stali w celu wprowadzenia dodatkowego prądu wody na dach i strop obiektu, podaniu 1 prądu wody przez drzwi wejściowe do środka magazynu. W trakcie prowadzonych działań zawaleniu uległ dach części magazynowej na długości 42 m. W związku z utrudnieniami związanymi z niewystarczającą wydajnością wodną hydrantów nadziemnych, zbudowano zasilanie magistralą wodną na długości 1400m z komory wysokiej wydajności zlokalizowanej przy Placu Jedności Słowiańskiej. Pełne zabezpieczenie wodne na terenie działań uzyskano o godz. 10.50. W związku z koniecznością właściwej komunikacji drogowej w obrębie prowadzonych działań całkowicie wyłączono z ruchu ul. Artyleryjską, Gietkowską, Dąbrowskiego, Ratuszową, Wyzwolenia i Curie Skłodowskiej.Na miejsce pożaru przybyli:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor ZLiBK w Olsztynie, Inspektor z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie, straż miejska, policja, pogotowie wodno-kanalizacyjne.W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległo wyposażenie magazynu (sprzęt AGD: pralki, lodówki, kuchnie elektryczne, sprzęt RTV) o szacunkowej wartości 4 mln zł, całkowitemu zniszczeniu uległy strop i dach obiektu na długości około 42m o szacunkowej wartości 12 mln zł.Uratowano: część sprzętu AGD o szacunkowej wartości 8 mln zł, pozostałą cześć budynku magazynowego i w całości budynek biurowy, na kwotę łączną 40 mln.Na miejsce zadysponowano 42 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej (140 strażaków) oraz 12 pojazdów (45 osób) innych służb, które współdziałały w trakcie trwania akcji gaśniczej./tekst: st.kpt.Sławomir Filipowicz; foto: "Gazeta Olsztyńska" - Zbigniew Woźniak/.