W ostatnich dniach lutego, na terenie powiatu piskiego strażacy z jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP) kilkunastokrotnie interweniowali przy usuwaniu zwisających sopli lodowych i nawisów śnieżnych, z obiektów użyteczności publicznej takich, jak szkoły czy biura. Przypominamy, że właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu w okresie odwilży, ponieważ nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód.Pamiętajmy, lodowe sople i nawisy śnieżne stanowią ogromne niebezpieczeństwo, zwłaszcza kiedy znajdują się nad chodnikami, po których przemieszczają się piesi. Trzeba je na bieżąco usuwać, by przez zaniedbanie nie doszło do tragedii. W przypadku zauważenia sopli lodowych, które stanowią zagrożenie, należy poinformować zarządcę obiektu, a gdy sople stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia - Państwową Straż Pożarną. Miejmy świadomość, że straż pożarna nie jest instytucją świadczącą usługi związane z usuwaniem śniegu czy sopli lodowych, jeżeli wynika to z zaniedbania zarządcy obiektu. Nasza pomoc przy usuwaniu sopli lodowych może być przyczyną opóźnienia dojazdu do działań w obliczu realnego zagrożenia zdrowia czy życia./tekst: mł. asp. Józef Baranowski, zdjęcia: archiwum KP PSP w Piszu/.