Kolejny pożar spowodowany wadą bądź nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych mógł skończyć się tragicznie. Na szczęście, mieszkańcy w porę zauważyli ogień i wezwali straż pożarną. Pożar wybuchł 27.01.2010 roku, wczesnym rankiem około godziny 4:40, w budynku wielorodzinnym. Jego przyczyną było zapalenie się drewnianego stropu i drewnianej ścianki działowej od gorącego pieca kaflowego. Strażacy, w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, podali 1 prąd wody na palący się strop i ścianę, a następnie przystąpili do rozbiórki stropu w celu dogaszenia zarzewi ognia, które znajdowały się w dalszych częściach stropu. Po oddymieniu i przewietrzeniu pomieszczeń, miejsce pozaru przekazano protokolarnie właścicielowi mieszkania.W akcji brały udział 2 zastępy z JRG PSP Olecko (5 strażaków) i 1 zastęp z OSP Kowale Oleckie (5 strażaków). Działania trwały 4 godziny i 16 minut.