24 stycznia, po godzinie 17.00, ZSK w Ostródzie zostało powiadomione o pożarze dwóch stogów słomy w pobliżu miejscowości Gardyny, w gminie Dąbrówno. W momencie przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej oba stogi były objęte pogniem. Działania strażaków polegały na podaniu 2 prądów gaśniczych w natarciu oraz próbie wywiezienia części niespalonych balotów za pomocą ciężkiego sprzętu (ładowarki z pobliskiej żwirowni). Niestety, ze względu na szybki rozwój pożaru oraz znaczny wzrost temperatury, ładowarka została wycofana z działań, a pożar szybko rozprzestrzenił się na całą powierzchnię stogu. Ze względu na kubaturę pożaru oraz trudne warunki atmosferyczne działania trwały ponad 19 godzin. /tekst: st. kpt. Piotr Wlazłowski, zdjęcia: mł. kpt. Katarzyna Przybyłek/.