8 stycznia br. o godz. 13.26 strażak dyżurny PSK w Kętrzynie otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w budynku, który jest siedzibą organizacji pozarządowych w Kętrzynie. Po przybyciu na miejsce, strażacy zastali zadymioną piwnicę, w której znajdował się magazyn PCK. Ewakuowano ludzi z budynku, po otwarciu drzwi zlokalizowano pożar - palił się kosz na śmieci, który wyniesiono na zewnątrz. Pomieszczenia i klatkę schodową przewietrzono, a miejsce przekazano Policji. Kolejny raz kętrzyńscy strażacy stanęli na wysokości zadania i nie dopuścili do rozwoju pożaru w pomieszczeniu, w którym znajdowały się ubrania i sprzęt rehabilitacyjny i które sąsiadowało z innymi magazynami.