W dniu 17.12.2009 r. ok. godz. 12:00 w miejscowości Berkowo doszło do pożaru budynku obory. Po dojechaniu zastępów straży pożarnej na całej długości palił się dach. Budynek długości ok. 40 m, szerokości 10 m, wysokości 10 m, konstrukcji murowanej, dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Z obiektu, przed przyjazdem jednostek straży pożarnej, ewakuowanych zostało 68 szt. bydła oraz dwa konie. W obiekcie znajdowały się sprasowane bele siana i słomy w ilości około 300 szt. Pierwsze działania zastępów OSP Wydminy i Stare Juchy polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądów wody w obronie na zagrożone budynki znajdujące się obok Po dojeździe kolejnych zastępów przystąpiono do natarcia podając prądy wody na palącą się oborę. Dalsze działania polegały na pracach rozbiórkowych konstrukcji dachowej oraz dogaszeniu zarzewi ognia. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu, uległ dach budynku, wrota drewniane, stolarka okienna oraz magazynowane w nim sprasowane siano i słoma.W działaniach udział brało: 2 zastępy PSP Giżycko, 1 zastęp PSP Ełk, 2 zastępy OSP Wydminy, 1 zastęp OSP Stare Juchy, 2 zastępy OSP Miłki, 1 zastęp OSP Spytkowo.