23 grudnia 2009r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników komendy. W spotkaniu oprócz pracowników systemu codziennego uczestniczyli ratownicy podziału bojowego, którzy w tym dniu pełnili służbę. Dla uczestników spotkania życzenia świąteczne złożył Komendant Powiatowy PSP w Braniewie kpt. Władysław Szczepanowicz. Potrawy na stół wigilijny przygotowali braniewscy cukiernicy oraz restauratorzy /Piekarnia Warmińska oraz Restauracja Spichlerz Mariacki/. Również 24.12.09r kadra kierownicza Komendy uczestniczyła w wigilii zorganizowanej przez ratowników, którzy pełnili służbę w podziale bojowym JRG. Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia przesyłają pracownicy KP PSP w Braniewie.