4 marca około godz. 18:30  w miejscowości Janowo powstał pożar poddasza budynku jednorodzinnego znajdującego się w zabudowie szeregowej. W czasie pożaru w budynku przebywała jedna osoba, która wyszła na zewnątrz przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Po dojeździe pierwszych jednostek straży pożarnej okazało się, że pożarem objęte jest drewniane poddasze budynku krytego blachą, w którym panuje silne zadymienie. Natomiast dym wydobywa się również przez otwory w dachu przyległego budynku.

Pierwsi na miejsce przybyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie, którzy natychmiast podjęli działania gaśnicze na poddaszu, w którym powstał pożar. Z budynku ewakuowano część mienia. Kolejny zastęp wyposażony w kamerę termowizyjną udał się na poddasze sąsiadującego domu. Pomimo szybkiej interwencji OSP pożar w sąsiadującym obiekcie był trudny do zlokalizowania. Ogień rozprzestrzeniał się po drewnianej konstrukcji dachu pomiędzy kilkuwarstwowym pokryciem (na dachu krytym blachą zbudowano kolejną warstwę pokrycia z płyty bitumicznej). Pożar opanowano po przebadaniu newralgicznych miejsc budynków od strony dachu z użyciem kamer termowizyjnych. W okolicach komina pierwszego budynku oraz łączenia budynków wykonano otwory oddymiające w poszyciu dachowym. Dzięki temu ratownicy ograniczyli ilość wody i zminimalizowali zniszczenia związane z pożarem i prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą. W wyniku pożaru spaliła się część drewnianego stropu, elementy konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym i część wyposażenia. Budynki uratowano przed całkowitym zniszczeniem.

W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział wzięło 6 zastępów straży pożarnej (3 zastępy JRG KP PSP w Nidzicy,  2 zastępy OSP Janowo i zastęp OSP w Szczepkowie Borowym).

asp.sztab.Andrzej Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy


Mając na uwadze coraz częstsze pożary w budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy przypomina o przestrzeganiu zasad profilaktyki i bezpieczeństwa dotyczących instalacji grzewczych i kominowych, które pomogą uchronić się przed podobnymi sytuacjami.

Przypominamy, że przepisy zobowiązują do okresowego czyszczenia kominów!

W obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 

- co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), 

- co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym, 

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych 

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych 

W domach warto zamontować czujki dymu i tlenku węgla. Zastosowanie tego typu urządzeń poprawi komfort psychiczny i zwiększy bezpieczeństwo.

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia zagrażającemu zdrowiu lub życiu ludzi należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną pod bezpłatnym numerem telefonu 998.