W dniu 14 lutego 2018r kilka minut po godzinie 14:00 na terenie przebudowy ulicy Żurawiej w Olsztynie doszło do uwięzienia mężczyzny w wykopie. 

Po  przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że w wykopie o wymiarach 5 m x 10 m na głębokości ok. 6-7 m, znajduje się uwięziony 34 letni mężczyzna. Poszkodowany przytomny, przysypany do połowy ciała osuniętą ziemią.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzono do wykopu dwóch ratowników. Dokonali oni oceny stanu zdrowia poszkodowanego i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Następnie wprowadzono kolejnych dwóch ratowników  celem uwolnienia mężczyzny. Odkopano zgromadzone wokół poszkodowanego masy ziemi przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego – sztychówek i łopat. Następnie ewakuowano poszkodowanego na zewnątrz wykopu, przy pomocy noszy oraz lin ratowniczych. Po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego, z podejrzeniem urazu kończyn dolnych, poszkodowany został odwieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Podczas prowadzonych działań ratowniczych ściany wykopu były zabezpieczone wcześniej ustawionymi szalunkami (szalunki ustawione przez firmę budowlaną podczas wykonywania prac)  oraz dodatkowo, część wykopu, w miejscu gdzie uwięziony był poszkodowany, zabezpieczono łyżką oraz ramieniem koparki. Na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym ograniczono dostęp do miejsca zdarzenia, celem zabezpieczenia krawędzi wykopu przed spowodowaniem przypadkowego osunięcia ziemi, prowadzono stałą obserwację ścian wykopu, wycięto w pobliskim lesie osiem drzew do wykonania belek i zabezpieczenia ścian wykopu.

W działaniach brało udział 14 strażaków. Pierwsi na miejsce zdarzenia dojechali strażacy z OSP Olsztyn-Gutkowo. Czas trwania akcji to godzina i 17 minut.

 

na podstawie danych operacyjnych

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz