Drukuj
7 grudnia br. w miejscowości Rożental zakończyło się trwające ponad dwa miesiące szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Lubawa, tj. OSP Rożental, Szczepankowo, Omule, Prątnica, Rumienica, Złotowo oraz OSP Rakowice. W szkoleniu uczestniczyło 27 osób – kandydatów na „pełnowartościowych” ratowników. Celem szkolenia było więc między innymi uzyskanie prawa do udziału w szeroko pojętych działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez straż pożarną.Młodzi strażacy wykazywali się dużym zaangażowaniem, niejednokrotnie poświęcając swój wolny czas, ale nie tylko… Wielkie podziękowania należą się szefom zakładów, firm i instytucji, w których ci strażacy pracują oraz dyrekcjom szkół, do których uczęszczają, umożliwiając im niejednokrotnie obecność na szkoleniu.Uczestnicy szkolenia doskonalili się z zakresu taktyki działań gaśniczych, ratowniczych, obsługi sprzętu pożarniczego i specjalistycznego oraz co bardzo istotne podczas gaszenia pożarów – umiejętności pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, czyli w aparatach powietrznych, umożliwiających przebywanie w gęstym, trującym i duszącym dymie. W znacznym stopniu podniesie to poziom bezpieczeństwa zarówno na terenie gminy Lubawa, jak również całego powiatu iławskiego.Szkolenie zakończone było egzaminem, który szczęśliwie wszyscy zdali. Wyróżniającym się uczestnikiem szkolenia okazał się druh Marek Zwiniarski z OSP Rożental, osiągając w teście egzaminacyjnym maksymalną ilość punktów.Uroczystego wręczenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dokonał bryg. mgr inż. Maciej Jasiński (Komendant Powiatowy PSP w Iławie). Obecni byli również st. kpt. Krzysztof Tomanek (Zastępca Komendanta Pow. PSP w Iławie)oraz pracownicy KP PSP Iława: asp. Krzysztof Rutkowski (również jako Komendant Gminny OSP na gminie Lubawa), asp. Krzysztof Szałkowski – odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia.Tego rodzaju szkolenie odbyło się również dla jednostek OSP na terenie gminy Kisielice… niebawem egzamin. W przyszłym roku planowane są następne szkolenia dla jednostek OSP z całego powiatu iławskiego.