Kilkanaście minut po godzinie 11:00 zadysponowane zostały z ostródzkiej jednostki ratowniczo-gaśniczej samochód gaśniczy i rozpoznawczy do płonącego budynku. Osoba zgłaszająca pożar,  poinformowała, że w miejscowości Wygoda, na wzgórzu byłego wyciągu narciarskiego pali się prawdopodobnie domek letniskowy.

Do akcji gaśniczej zadysponowane zostały również okoliczne ochotnicze straże pożarne. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia dyżurny operacyjny uzyskał i przekazał informację, że budynek prawdopodobnie jest niezamieszkany i że dojazd do pożaru może być utrudniony. Na miejscu akcji okazało się, że pali się pustostan na szczycie wzgórza. Dojazd w pobliże budynku był niemożliwy dla samochodów gaśniczych. Do budynku wiodła jedynie gruntowa droga przez las o bardzo dużym kącie nachylenia. Dowódca akcji podjął decyzję o rozwinięciu gaśniczej linii wężowej w górę. Strażacy rozwinęli węże na odległość ponad 800 metrów, poruszając się pod górę. Budynek był opuszczony, nie było w nim ludzi. Pożar został ugaszony, następnie zagrażające bezpieczeństwu elementy budynku zostały wyburzone i dogaszone pogorzelisko. Nietypowa akcja gaśnicza, na długi czas zapadnie w pamięci strażaków.

Opracował/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański