W dniu 4 września br. o godz. 19. 32. strażak dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o zawaleniu się części budynku w Reszlu ul. Rynek

Natychmiast na miejsce tego zdarzenia wyjechały samochody ratowniczo – gaśnicze z OSP Reszel i PSP z Kętrzyna. Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili, że zawaliła się część budynku, tj. dach drewniany kryty papą zapadł się do środka wraz z częścią dwóch bocznych ścian. Natomiast ściana szczytowa odchyliła się od pionu i zawisła nad chodnikiem przeznaczonym dla pieszych, co stwarzało realne niebezpieczeństwo. W pierwszym momencie działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu z ruchu części ulicy i chodnika. Następnie strażacy przeszukali miejsce zawału pod kątem przebywania ewentualnych poszkodowanych, na szczęście w gruzach nikogo nie odnaleziono. Kolejnym etapem działań strażaków były prace rozbiórkowe uszkodzonych elementów budynków, które stwarzały zagrożenie. Przy użyciu wyciągarek samochodowych, lin i sprzętu burzącego usunięto najmniej stabilne elementy konstrukcji. Miejsce zdarzenia zabezpieczono taśmą oraz znakami ostrzegawczymi. Droga w tym miejscu została całkowicie zamknięta dla ruchu do czasu całkowitego usunięcia gruzowiska. Na miejsce zdarzenia przybył Burmistrz Miasta Reszla oraz patrol Policji. Na tym działania zakończono. O zaistniałej sytuacji poinformowano Powiatowego Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

Działania zostały zakończone po godz. 22. 04. i brało w nich udział 9 strażaków ochotników z OSP Reszel i 4 strażaków z KP PSP Kętrzyn.

 

Zdjęcia: mł. kpt. Marcin Lewosiński.

Przekazał: bryg. Szymon Sapieha.