W dniu 29 maja 2016r. o godzinie 8:49 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w obiekcie starej parowozowni przy ul. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie.  

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, stwierdzono zaawansowany pożar środkowej części obiektu, na powierzchni ok 38 metrów długości i całej szerokości budynku będącego pustostanem, w którym składowane były odpady budowlane w hałdzie o wysokości 2 m zajmującej około 200 m2 powierzchni. Pożarem objęta była zarówno hałda, jak i konstrukcja dachowa budynku. Budynek wybudowany z czerwonej cegły z dachem o konstrukcji drewnianej oraz stalowej o wymiarach ok 25x100 metrów i wysokości ok 10 metrów. Budynek zabezpieczony od zewnątrz przed dostępem osób. Budynek nie jest podłączony do instalacji elektrycznej. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa działań, przy współpracy w dyspozytorem PKP odłączono trzy kolejowe sieci trakcyjne znajdujące się w sąsiedztwie budynku.

W pierwszej fazie prowadzonych działań podano dwa prądy wody w natarciu przez okna z zewnątrz budynku w celu gaszenia pożaru. Równolegle podano dwa prądy wody w obronie na przyległe części budynku z zewnątrz w celu nie doprowadzenia do rozprzestrzeniania się pożaru. Podano również jeden prąd wody z podnośnika mechanicznego na palący się dach budynku.

Po przybyciu  na miejsce zdarzenia kolejnych sił i środków utworzono cztery odcinki bojowe.

Odcinek bojowy 1 - działania przebiegające z południowo wschodniej strony budynku. Na tym odcinku podano trzy prądy wody w natarciu z zewnątrz na płonącą część budynku oraz podano dwa prądy wody w obronie przyległej z tej strony pozostałej części budynku.

Odcinek bojowy 2 - działania przebiegające z północno zachodniej strony budynku. Działania ratowników polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu z zewnątrz na płonącą część budynku, podaniu dwóch prądów wody w obronie przyległej z tej strony pozostałej części budynku, podaniu prądu wody z podnośnika mechanicznego na palący się dach budynku.

Odcinek bojowy 3 - północna część budynku. Na tym odcinku  podano dwa prądy wody w obronie na dach przyległej części budynku z drabiny nasadkowej oraz do wnętrza budynku przez otwory drzwiowe. Ponadto wykonywano dostęp do wnętrza budynku poprzez wyburzenie zabezpieczonych płytą wiórową otworów drzwiowych.

 Odcinek bojowy 4 - organizacja i nadzór nad zaopatrzeniem wodnym. Praca ratowników na tym odcinku polegała na zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego, poprzez dowożenie z trzech hydrantów podłączonych do sieci miejskiej znajdujących się na ulicy Zientary Malewskiej, ulicy Cichej oraz placu JRG 2 w Olsztynie.

W trakcie prowadzenia działań uległa zawaleniu konstrukcja dachu w palącej się środkowej części budynku. Po ograniczeniu rozprzestrzeniania pożaru przystąpiono do przelewania pogorzeliska.

Dalsze działania polegały na pokryciu pianą średnią powierzchnię około połowy hałdy tlących się śmieci, stanowiących w większości sprasowaną folię, dogaszano pozostałą części dachu z drabiny nasadkowej oraz podnośnika mechanicznego, przegarniano i dogaszano pogorzelisko.

Spaleniu uległa środkowa część budynku o powierzchni ok 950 m2 o wartości około 1 mln. zł. Budynek zakwalifikowany jako zabytek. Uratowano zewnętrzną część obiektu, w której również zgromadzone były odpady budowlane a także budynek rozdzielni prądu, zlokalizowany bezpośrednio w sąsiedztwie pustostanu objętego pożarem. Szacowana wartość uratowanego mienia ………………… .  Pomimo trudnych warunków pracy,  nikt z ratowników nie został poszkodowany. Dochodzenie w sprawie przyczyny powstania pożaru prowadzi Policja. Działania realizowano do godziny 18:14 przez 9 godzin 25 minut.

W gaszeniu pożaru uczestniczyło 26 ratowników PSP, 45 strażaków ochotników z OSP Barczewo, Gietrzwałd, Gutkowo-Olsztyn, Jonkowo, Kieźliny, Klebark Wielki, Sząbruk, funkcjonariusze Policji – zabezpieczający teren prowadzonych działań i zapewniający zmianę organizacji ruchu na odcinku M.Z. Malewskiej, mającą na celu utrzymanie sprawnego sytemu dowożenia środka gaśniczego. W zabezpieczeniu terenu działania Policję wspomagała Służba Ochrony Kolei.

 

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Foto:

Zbigniew Woźniak – Gazeta Olsztyńska,

KM PSP w Olsztynie.