22 kwietnia tuż po godz.12 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odebrał zgłoszenie o awarii rurociągu gazowego przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warm.

Strażacy po dotarciu na miejsce zdarzenia zastali uszkodzony rurociąg instalacji gazowej średniego ciśnienia oraz wydobywający się bezpłomieniowo  gaz ziemny Do uszkodzenia doszło w wyniku prowadzonych prac budowlanych z użyciem koparki. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia wyznaczając strefę w odległości 150 m . Z okolicznych budynków ewakuowano łącznie 16 osób. Ulica olsztyńska na tym odcinku była całkowicie wyłączona z ruchu. Sprzymierzeńcem ratowników był na szczęście silnie wiejący wiatr ,który rozpraszał skutecznie gaz w powietrzu. Z tego też powodu zrezygnowano ze stawiania kurtyn wodnych, zabezpieczenie pożarowe stanowiła linia gaśnicza zakończona prądownicą pianową. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych na bieżąco dokonywali pomiarów detektorem wielogazowym MultiPro  w budynkach oraz na pograniczu strefy zagrożonej wybuchem. Usunięcie usterki przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa polegało na założeniu czterech zacisków w odległości ok.20m od uszkodzenia oraz założeniu czterech obejm siodłowych, przez które z pominięciem uszkodzenia mógł płynąć gaz. Całkowite usunięcie awarii zajęło ponad sześć godzin. W działaniach ratowniczych brały udział cztery zastępy straży pożarnej, działaniami kierował z-ca komendanta powiatowego PSP  w Lidzbarku Warmińskim mł. bryg. Rafał Szymukowicz.

tekst;  mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz       zdjęcia; st.asp. Robert Polak