Około godziny 8:30, 13 kwietnia patrol straży miejskiej zauważył unoszącą się, na powierzchni wody plamę niezidentyfikowanej substancji.

Zanieczyszczenie rozciągało się na długości około 200 metrów przy bulwarze nad jeziorem. Strażnicy miejscy zaniepokojeni stanem ptactwa wodnego zgłosili powyższy fakt do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został w pierwszej kolejności jeden zastęp pożarniczy oraz dowództwo jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie. Po wstępnym rozpoznaniu ustalono, że jezioro może być zanieczyszczone wodami opadowymi z kanalizacji burzowej. Pochodzenie i wygląd zanieczyszczenia wskazywało, że plama nie jest pochodzenia ropopochodnego. Dowódca akcji wezwał dodatkowe zastępy ze sprzętem specjalistycznym między innymi z zaporą przeciw olejową oraz łódź ratowniczą. Strażacy w pierwszej fazie akcji ograniczyli rozprzestrzenianie się plamy przy pomocy zapory elastycznej. Następnie zanieczyszczenie zostało zebrane w narożniku bulwaru, dodatkowo została ustawiona druga zapora elastyczna, tzw. doczyszczająca w okolicy mola. Na miejsce zdarzenia przybyły służby ochrony środowiska, które pobrały próbki substancji i wykonały badanie wstępne. Analiza nie wykazała związków szkodliwych – potwierdziło się przypuszczenie, że są to zanieczyszczenia osadowe z kanalizacji burzowej. W drugiej fazie akcji zanieczyszczenie zostało zebrane przy pomocy wozu asenizacyjnego PWiK i wywiezione do oczyszczalni ścieków.

tekst: G. Różański, zdjęcia: P. Wlazłowski