Strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej oraz strażacy-ochotnicy z OSP Braniewo pomagali wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów i zakładów z terenu miasta Braniewa w zabezpieczeniu i wyniesieniu wyposażenia kościoła, w tym zabytkowego krzyża.

Strażacy dogaszali także pogorzelisko w części spalonej konstrukcji dachu, gdzie pojawiały się zarzewia ognia.

W poniedziałek, 4 stycznia miejsce pożaru kościoła w Braniewie odwiedzili Wicewojewoda Warmińsko–Mazurski Sławomir Sadowski oraz abp Wojciech Ziemba. Wspólnie z gospodarzem obiektu, władzami  Braniewa, kierownictwem KP PSP w Braniewie, zapoznali się ze zniszczeniami obiektu sakralnego wyrządzonymi przez niedzielny pożar.

Tego samego dnia wicewojewoda  Sławomir Sadowski oraz zastępca Burmistrza Miasta Braniewa Winicjusz Sokół odwiedzili strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zapoznając się z warunkami służby, wyposażenia oraz omówili przebieg działań ratowniczo–gaśniczych realizowanych podczas pożaru kościoła.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/