1 stycznia 2016 r. o godz. 23.10 w miejscowości  Wężówka (gm. Wydminy ) wypadkowi uległ skład towarowy pociągu relacji Giżycko - Ełk.

W składzie było 31 cystern ( 30 cystern przewoziło żywicę mocznikową - ok. 1492 ton, 1 cysterna wypełniona była formaldehydem (80 UN 2209), około 42,8 ton).

W trakcie transportu, począwszy od 20. cysterny, odłączyło się ze składu 12 kolejnych cystern: cztery wykoleiły się, cztery wypadły z torowiska – stoją na uszkodzonych wózkach jezdnych, a cztery ostatnie pozostały na torach - nie uległy uszkodzeniu. W wyniku wypadku doszło do rozszczelnienia trzeciej i drugiej cysterny od końca składu, były one wypełnione żywicą (rozerwanie płaszczy), wyciekło z nich ok. 45 ton substancji. Nawiązano kontakt z firmą  wytwarzającą ww. produkt w celu potwierdzenia rodzaju substancji. W międzyczasie grupa ratownictwa chemicznego z KPPSP Ełk wykonała pomiar przy pomocy spektrometru (model M-IR). Wszystkie źródła podały ten sam rodzaj substancji: nr 123 co potwierdziło,  iż nie stanowi ona zagrożenia dla środowiska, o czym poświadczył również przedstawiciel WIOŚ-u, który po konsultacji z GIOŚ, określił, że zdarzenie nie ma znamion poważnej awarii i nie zagraża środowisku. W trakcie działań zawiązała się Kolejowa Komisja Powypadkowa przy Zakładzie Linii Kolejowych w Olsztynie, w celu ustalenia przyczyny wypadku oraz wypracowania dalszych działań mających na celu usunięcie zdarzenia i oszacowanie strat. W związku z uszkodzeniem torowiska pasażerom poruszającym się w obu kierunkach PKP zorganizowało transport zastępczy. Dalsze dziania polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzania i jego oświetleniu, producent żywicy zapewnił trzy cysterny, które umożliwiły przepompowanie i transport żywicy  do adresata, specjalny pociąg ratownictwa technicznego PKP z Warszawy dokonał ściągnięcia  cystern z torowiska i nasypu w celu odbudowy torowiska, dokonano neutralizacji wycieku substancji poprzez zasypanie miejsc wycieku wiórami.
Ruch kolejowy wznowiono 4.01.2016r. o godz. 17.45   W działaniach uczestniczyły siły i środki:
GCBA JRG PSP Giżycko, SCRChe JRG PSP Ełk, GBA + przyczepa prądotwórcza JRG Olecko, GBA OSP Wydminy, 2 x GCBA OSP  Wydminy, Woszczele, SLOp KW PSP Olsztyn, 2 x SLOp JRG PSP Giżycko, Policja, ZRM, WIOŚ, Kolejowa Komisja Powypadkowa Przybyli na miejsce:
Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Starosta Giżycki Wacław Strażewicz, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Z-cy Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Michał Kamieniecki  i  st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Komendant Powiatowy st. bryg. Jerzy Kunicki,  Z-ca Komendanta  Powiatowego  st. bryg . Jerzy Dukiel, Komendant Wojewódzki Policji insp. Marek WALCZAK, Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Mazurek, Dyrektor WCZK w Olsztynie Kuriata Krzysztof orazprzedstawiciele WIOŚ i GIOŚ.

/st.bryg.mgr inż. Jerzy Dukiel – oficer prasowy KP PSP w Giżycku/