W sobotę, 21 marca strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymali zgłoszenie o pożarze podłoża torfowego w pobliżu miejscowości Cielętnik w gm. Braniewo.

Po dojeździe na miejsce pierwszych pojazdów straży pożarnej okazało się, że pożar torfu występuje na nieużytkach rolnych obejmując dodatkowo część starych korzeni i karczy. Ze względu na powierzchnię pożaru oraz konieczność dostarczenia znacznych ilości wody do ognisk torfowych na miejsce pożaru, oprócz strażaków z jednostki ratowniczo–gaśniczej w Braniewie, skierowano pojazd wojskowej straży pożarnej oraz strażaków-ochotników z Braniewa i Fromborka. Łącznie pięć pojazdów straży pożarnej gasiło przez blisko dwie godziny ogniska pożaru torfu. Ze względu na ograniczone ilości wody w pojazdach pożarniczych strażacy do celów gaśniczych pobierali wodę z pobliskiego rowu wykorzystując pompy szlamowe.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/