W piątek, 13 marca braniewscy strażacy ponownie zmagali się z pożarami traw i nieużytków rolnych. W ciągu dnia doszło do kilku pożarów na terenie miasta Braniewa oraz gmin Braniewo i Frombork.

W pobliżu miejscowości Stępień w gm. Braniewo strażacy gasili pożar traw na nieużytkach rolnych. Ze względu na brak możliwości dojazdu pojazdów pożarniczych ratownicy gasili ogień wykorzystując tłumice. W działaniach uczestniczyły cztery pojazdy ratownicze z Państwowej, Wojskowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Największy pożar miał miejsce około godz. 15:00 w pobliżu miejscowości Cielętnik w gm. Braniewo. W wyniku prawdopodobnie celowego podpalenia doszło do pożaru nieużytków rolnych, suchych traw, krzaków, balotów oraz korzeni na podłożu torfowym. Pożar swym zasięgiem obejmował kilkanaście hektarów. Na miejscu pracowali strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy-ochotnicy z Braniewa, Gronowa, Fromborka. Łącznie kilkudziesięciu strażaków przez blisko trzy godziny gasiło pożar przy wykorzystaniu wody oraz tłumic. Trudne torfowe podłoże ograniczyło możliwości wjazdu pojazdów gaśniczych. Na miejscu strażaków wspierali pracownicy Nadleśnictwa Zaporowo oraz policjanci.  Woda do celów gaśniczych dowożona była pojazdami pożarniczymi z miejscowości Stępień oraz Klejnowo. To największy tegoroczny pożar nieużytków  w powiecie braniewskim.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/