W dniu 18.02.2015 roku parę minut po godzinie 8.00, dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi otrzymał zgłoszenie o pożarze w piwnicy w jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Podgórnej. Na miejsce natychmiast zostali zadysponowani strażacy gołdapskiej jednostki oraz strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej.

Na miejscu okazało się, że pali się jeden z boksów w piwnicy, a w budynku panuje silne zadymienie. Strażacy szybko ugasili pożar i przystąpili do przewietrzania całego bloku połączonego z ewakuacją ludzi z mieszkań. Dowodzący akcją zwrócił się do powiatowego centrum zarządzania kryzysowego o pomoc w przydzieleniu miejsca do przeczekania ewakuowanych osób do czasu bezpiecznego powrotu do swoich mieszkań. Z racji bardzo niewielkiej odległości starostwa powiatowego od miejsca pożaru, pomieszczenie zostało zorganizowane w budynku urzędu, gdzie zapewniono ewakuowanym gorące napoje. Jedną z osób ewakuowanych osób zespół ratownictwa medycznego zabrał do szpitala na obserwację. Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich lokali zezwolono lokatorom na powrót do swoich mieszkań. Cała akcja trwała ponad dwie godziny.

/tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: st.ogn. Arkadiusz Klisz/