W piątek, 12 września kilkanaście minut przed godz. 8:00 braniewscy strażacy otrzymali informacje o pożarze obiektu sakralnego w Zagajach w gm. Lelkowo.

Po przyjeździe na miejsce pożaru pierwszych pojazdów straży pożarnej okazało się, że pali się drewniane poddasze kościoła. Jako pierwsi działania gaśnicze rozpoczęli strażacy-ochotnicy z OSP Zagaje wspomagani przez druhów z Lelkowa. Gęsty dym wydobywał się spod całej powierzchni poddasza. Strażacy działania gaśnicze prowadzili zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Dodatkowo w akcji wykorzystano trzy podnośniki hydrauliczne oraz dwie autodrabiny pożarnicze z których gaszono pożar poddasza oraz prowadzono prace rozbiórkowe poszycia metalowego dachu. Część ratowników prowadziła działania gaśnicze wewnątrz pomieszczeń silnie zadymionych w których panowała wysoka temperatura. Intensywne działania gaśnicze doprowadziły do opanowania pożaru i powstrzymania rozprzestrzenienia się ognia na całość konstrukcji dachu kompleksu sakralnego. W trakcie działań gaśniczych strażacy wynieśli wyposażenie obiektu sakralnego oraz plebanii na zewnątrz zabezpieczając przez warunkami atmosferycznymi. Pomoc przyszła również ze strony mieszkańców i wiernych, którzy wspierali proboszcza w zabezpieczaniu ewakuowanego majątku. Po blisko trzech godzinach pożar został ugaszony. Pogorzelisko sprawdzono z wykorzystaniem kamery termowizyjnej a zarzewia ognia dogaszono. Część konstrukcji dachu została zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez przykrycie folią, którą dostarczyli pracownicy Urzędu Gminy w Lelkowie. Na miejsce pożaru przybyły łącznie 23 pojazdy ratownicze z powiatu braniewskiego, bartoszyckiego oraz lidzbarskiego. Na miejscu obecny był Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie. Okoliczności pożaru wyjaśni dochodzenie.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/