We wtorek, 5 sierpnia kilkanaście minut po godz. 19:00, braniewscy strażacy otrzymali pierwsze zgłoszenia dotyczące zalanych piwnic, garaży oraz ulic na terenie miasta.

Gwałtowne i intensywne opady deszczu, które w godzinach popołudniowych dotknęły miasto, spowodowały wdarłcie się wody do kilku budynków. W działaniach związanych z wypompowaniem wody uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie. Ratownicy byli wspierani przez pracowników wodociągów miejskich. Pracownicy Urzędu Miasta w Braniewie przekazali strażakom worki, natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarczyło piasek we wskazane miejsce na zagrożonych ulicach. Działania przedstawicieli poszczególnych podmiotów były sprawne, co pozwoliło zmniejszyć straty w wyniku działania wody opadowej. Strażacy wykorzystali motopompy przenośne, w tym pompy przeznaczone do wody brudnej. Na ulicy Kołłątaja wypompowali wodę do pobliskiego cieku wodnego. Dodatkowo zabezpieczyli garaże położone poniżej poziomu drogi z wykorzystaniem worków z piaskiem.  W działaniach strażakom pomagali mieszkańcy, którzy zaangażowali się osobiście do zabezpieczenia swoich domostw. Kilka garaży zostało częściowo podtopionych. Działania związane z wypompowaniem zalegającej wody z piwnic budynków mieszkalnych prowadzono przy ulicach: Traugutta, Kołłątaja, Staszica, Armii Krajowej, Żeromskiego a wcześniej Moniuszki w Klasztorze Sióstr Katarzynek. Łącznie w działaniach na terenie miasta uczestniczyło 25 strażaków oraz 8 pojazdów pożarniczych.

/st. kpt. I. Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/