Drukuj
Pożar wentylatora w Zakładzie Suszenia i Uszlachetniania Warzyw zgłoszono do Miejskiego Stanowiska Kierowania w Olsztynie dnia 16.10.2009 o godz.12.58. Pierwsze zastępy przyjechały na miejsce o godz. 13.11. Na miejsce zadysponowało łącznie 10 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Działania Straży Pożarnej polegały na: ewakuacji 37 osób personelu przebywającego w obiekcie produkcyjno - magazynowym oraz z pomieszczeń biurowych, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się wentylator usytuowany w przybudówce na zewnętrznej ścianie obiektu oraz kolejnych dwóch prądów do wewnątrz obiektu na przechodzące przez ścianę kanały odciągowe wentylatora oraz część podsufitową dachu hali produkcyjno – magazynowej. Teren działań podzielono na dwa odcinki bojowe. OB. I działania prowadzono na dachu obiektu przy pomocy drabiny mechanicznej SD 30 polegały na wycięciu otworów w poszyciu dachu na powierzchni około 20m2 przy pomocy przecinarki do betonu i stali przez, które wprowadzono jeden prąd wody w natarciu na palący się styropian spełniający rolę izolacji dachu obiektu.OB II – działania prowadzone w wewnątrz obiektu polegające na obronie pomieszczeń biurowych oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący sie pył nagromadzony w kanałach odciągowych oraz schładzaniu powierzchni podsufitowej.Ze względu na brak możliwości korzystania z hydrantów zlokalizowanych na terenie zakładu, spowodowanym brakiem dostatecznej wydajności hydrantów, zorganizowano dowożenie wody z pobliskiej ul. Spichrzowej przy pomocy dwóch samochodów ciężkich.Wycięto otwory w dachu w celu odprowadzenia gazów pożarowych i oddymienia hali, przewietrzono pomieszczenia przy pomocy wentylatora osiowego, sprawdzono stropy, elementy konstrukcyjne oraz kanały odciągowe przy pomocy kamery termowizyjnej, w celu zlokalizowaniu zarzewi ognia.Po zakończeniu miejsce prowadzonych działań przekazano do nadzorowania na piśmie właścicielowi zakładu.Na miejsce działań przybyli przedstawiciele Władz Gmin w osobie burmistrza, osoby odpowiedzialnej za sprawy p. poż. na terenie Gminy oraz patrol Policji.W trakcie prowadzonych działań z pomieszczeń biurowych wyniesiono trzy butle 11 kg z gazem propan - butan.Straty: Spaleniu uległ wentylator odciągowy, część instalacji odciągowej oraz w wyniku prowadzonych działań uszkodzono poszycie dachu na powierzchni około 30m2 w sumie straty na kwotę około 500 tys. zł. Uratowano: Pomieszczenia biurowe oraz produkcyjno magazynowe na kwotę około 20 mln. zł.