W dniach 15 i 16 marca br. na terenie naszego powiatu wystąpiły bardzo silne porywy wiatru połączone z opadami deszczu. Te krótkotrwałe, ale bardzo intensywne zjawiska przysporzyły dużo pracy strażakom i służbom komunalnym.

W sobotę i niedzielę strażacy z powiatu kętrzyńskiego usuwali powalone na jezdniach i chodnikach gałęzie oraz konary drzew utrudniające ruch lub stwarzające zagrożenie, m.in. w miejscowościach Karolewo, Prosna, Łankiejmy, Leśniewo.

Wszystkie konary, gałęzie i drzewa usunęli z zatarasowanych dróg i chodników i przywrócili ruch na drogach. W działaniach strażacy wykorzystywali piły mechaniczne, liny ratownicze i wyciągarki samochodowe.

Najgroźniej wyglądało zdarzenie w Reszlu przy ul. Płowce, gdzie drzewo spadło na dom jednorodzinny uszkadzając dach i ścianę szczytową. Działania strażaków-ochotników z Reszla polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ścięciu i pocięciu drzewa, odzyskaniu nieuszkodzonych dachówek. Strażacy zabezpieczyli dach folią. Powiadomiony został Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie. Dom nadawał się do dalszego użytkowania.

Silny wiatr uszkodził również budynek mieszkalny w miejscowości Saduny. Kętrzyńscy strażacy stwierdzili, że wskutek silnego wiatru doszło do powstania szczeliny między ścianą szczytową, a konstrukcją dachu o szerokości ok. 10cm. Na podłodze znajdował się tynk oraz części cegieł, które odpadły w wyniku powstania szczeliny. Z zewnątrz budynku widoczne były również dwie szczeliny między rzędami dachówek. Działania kętrzyńskich strażaków i ochotników z Korsz polegały na podstemplowaniu ściany szczytowej od zewnątrz dwoma belkami. Belki zakotwiczono. Powiadomiony został Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie. Zabezpieczony budynek przekazano właścicielowi protokołem wraz z zaleceniami.

Strażacy ochotnicy z Reszla zostali również zadysponowani do miejscowości Klewno, w której został zapchany przepust drogowy, a wezbrana woda zalewała drogę. Działania reszelskich strażaków polegały na udrożnieniu przepustu z patyków, liści, gałęzi i szlamu przy pomocy podręcznego sprzętu.

Łącznie, w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, udział brało 52 strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kętrzyńskiego.

Skutki wichury usuwali również pracownicy Rejonu Dróg w Kętrzynie.

Zdjęcia: OSP Reszel, KP PSP Kętrzyn.

Przekazał: mł. bryg. Szymon Sapieha