NQ8W8298W dniu 28 września 2009r. o godzinie 21:30 powstał groźny pożar budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie. W wyniku pożaru 9 osób zostało poszkodowanych, w tym czworo dzieci. Jedna osoba,  59 letni mężczyzna, poniósł śmierć w pomieszczeniu objętym pożarem. Lokatorzy podjęli próbę gaszenia pożaru przy pomocy wewnętrznej sieci hydrantowej przed przybyciem straży pożarnej. Z uwagi na wysoka temperaturę i zadymienie próba okazała się nieskuteczna.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że z okien budynku oraz drzwi wydobywa się dym a w oknach znajdują się ludzie wołający o pomoc. Przystąpiono do akcji gaśniczej z równoczesną ewakuacją zagrożonych mieszkańców. Osiem osób z lekkimi obrażeniami przekazano Zespołowi Pogotowia Ratunkowego w celu udzielenia pomocy medycznej i hospitalizacji.
Przez cały czas realizacji działań ratowniczo – gaśniczych na miejscu był dostępny autobus MPK,
w którym ewakuowanym mieszkańcom udzielono wsparcia psychicznego przez ratowników Pomocy Maltańskiej  z OSP Klebark Wielki.
W wyniku pożaru spaleniu uległ  w całości 1 lokal mieszkalny. Łączne straty wynoszą ok. 15 tys. zł.  Uratowano mienie wartości około 250 tys. zł.
Łącznie w akcji udział brało 5 zastępów PSP (40 strażaków). W działaniach brali także udział policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy pogotowia energetycznego , inspektoratu nadzoru budowlanego, i ZLBiK w łącznej ilości 24 osób.  
Z uwagi na fakt braku możliwości zamieszkania w budynku po zakończeniu działań, 14 osobom Prezydent Miasta Olsztyna zapewnił kwatery zastępcze w Hotelu Stadion przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie.  wiecej zdjęć >>>> Zdjęcia Z.Woźniak.