W sobotę, 7 grudnia od godzin porannych strażacy ochotnicy z terenu miasta i gminy Frombork zabezpieczali obiekty mieszkalne, magazynowe przed naporem wody, która wystąpiła z kanału portowego we Fromborku. Silny i zmienny wiatr w połączeniu z intensywnymi opadami śniegu spowodował powstanie zjawiska cofki.

Niezbędnym okazało się zabezpieczenie obiektów workami z piaskiem oraz wzmocnienie linii brzegowej, która była systematycznie niszczona przez napór fal wzburzonej wody. W działaniach koordynowanych przez Państwową Straż Pożarną w Braniewie uczestniczyli przedstawiciele UMiG oraz Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Pani Małgorzata Wrońska. Do działań wykorzystano również pojazd dostawczy i ładowacz, którymi dowożono worki z piaskiem. Prace w zakresie powstrzymania naporu wody oraz zabezpieczenia obiektów prowadzono dwukrotnie w ciągu dnia. Łącznie zaangażowanych było ponad 30 strażaków ochotników z jednostek OSP: Frombork, Wielkie Wierzno, Jędrychowo oraz dodatkowo strażacy PSP z Braniewa. Napełniono i ułożono ponad 1600 worków z piaskiem, monitorowano stan wody i zabezpieczenia obiektów a dla strażaków i osób zaangażowanych w prace UMiG we Fromborku przygotował posiłki i pomieszczenie w którym można było się ogrzać. W sobotę i niedzielę strażacy monitorowali również stan wody Zalewu Wiślanego oraz działanie silnego wiatru na terenie gminy Braniewo i miasta Frombork.    

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/