Udało się postawić wykolejone cystern z gazem

Długa i skomplikowana akcja specjalistycznych firm oraz służb ratowniczych

Akcja dzień po dniu

W dniu 21 września 2013 r. (sobota) o godz. 15.25 strażak dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o wypadku do jakiego doszło w miejscowości Kotki na terenie terminala przeładunkowego. Z uzyskanych informacji wynikało, że wykoleiły się cysterny kolejowe transportujące gaz z Rosji do Polski. W pierwszym dniu akcji ochotnicy z Barcian i kętrzyńscy strażacy nie stwierdzili wycieku gazu oraz zabezpieczyli teren zdarzenia i wywrócone cysterny przy pomocy podkładów kolejowych przed ewentualnym dalszym przewróceniem. Nie było żadnych osób, które ucierpiałyby w tym zdarzeniu.  

Łącznie w dniu 21 września w akcji brało udział 47 strażaków, 13 strażackich pojazdów. Na miejsce zdarzenia przyjechali strażacy PSP z Olsztyna (w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego), strażacy PSP z Kętrzyna, Bartoszyc, Giżycka, Węgorzewa, a także ochotnicy z Barcian, Drogosz, Sępopola.

Na miejsce działań przybyli ponadto dzierżawca terminala, przedstawiciele Kolei Rosyjskich z Kaliningradu, zespołu PLK PKP z Olsztyna, Policja Straż Graniczna.

22 września 2013 r. (niedziela)

W tym dniu trwały działania mające na celu ściągnięcie na miejsce zdarzenia specjalistycznego sprzętu w celu wypompowania gazu i postawienia cystern. W Kotkach pojawił się specjalistyczny pociąg ratowniczy PKP PLK SA Kolejowe Ratownictwo Techniczne Zakład Linii Kolejowych w Gdyni z ciężkim sprzętem. Strażacy zabezpieczali miejsce działań i przy pomocy urządzeń pomiarowych prowadzili monitoring szczelności elementów konstrukcyjnych cystern.

Łącznie w dniu 22 września w akcji brało udział 11 strażaków z Kętrzyna i Drogosz.

 

23 września 2013 r. (poniedziałek) i 24 września 2013 r. (wtorek)

Po przyjeździe na miejsce kolejny raz dokonano oględzin miejsca wypadku kolejowego. Ustalono plan działania w porozumieniu z Kierownikiem pociągu ratowniczego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy bezpiecznej, ułożeniu linii gaśniczych oraz pomocy pracownikom pociągu ratowniczego w usunięciu wózków jezdnych spod cystern i z torowiska. Ok. godz. 18:45 na miejsce dotarł specjalistyczny dźwig dostosowany do podniesienia cystern. Ok. godz. 20:05 na miejsce dotarły kolejne zastępy PSP wraz ze specjalistycznym sprzętem pneumatycznym, w tym wysokociśnieniowe poduszki do podnoszenia.

Przystąpiono do wykonywania 2 podkopów pod płaszczem pierwszej cysterny (okolice czoła i tyłu cysterny) w celu ulokowania poduszek w zagłębieniach. Poduszki zostały osadzone w wykonanych wykopach, dokonano próby uniesienia cysterny na wysokość umożliwiającą przeciągnięcie pod płaszczem cysterny pasów zawiesia dźwigu. Próba okazała się nieskuteczna. Dokonano ponownie wykopu z dwóch stron cysterny w celu przełożenia pasów nośnych. Po założeniu pasów cysternę zaczęto pionizować przy pomocy dźwigu. O godz. 00:10 cysternę spionizowano. O godz. 00:35 pierwszą cysternę osadzono na wózkach kolejowych i odholowano do przetłaczarki gazu zlokalizowanej na terminalu w celu usunięcia pozostałej ilości gazu. Po usunięciu pierwszej cysterny dokonano przemieszczenia dźwigu jak również wyznaczono nową strefę zabezpieczenia pożarowego działań wokół drugiej cysterny. Działania wobec cysterny przebiegały analogicznie jak w przypadku pierwszej: dokonano podkopu pod płaszczem w okolicach czoła i tyłu cysterny,  podłożono pasy nośne i dokonano pionizacji cysterny. O godz. 5. 30 osadzono cysternę na podstawionych wózkach jezdnych i odholowano do instalacji przetłaczającej gaz stanowiącej infrastrukturę terminala.

Po wykonaniu powyższych czynności działania zakończono.

Łącznie w dniu 23/24 września w akcji brało udział 14 strażaków z Kętrzyna i Drogosz.

Ostatnie zastępy powróciły do macierzystych strażnic o godz. 6. 13.

 

Nie ustalono jeszcze przyczyny zdarzenia - trwaja prace komisji badania wypadków kolejowych.

 

Zdjęcia: st. asp. Mariusz Czajkowski

Przekazał: mł. bryg. Szymon Sapieha