W poniedziałek, 29 lipca od godzin wieczornych braniewscy strażacy zmagali się z usuwaniem skutków nawałnicy, która przeszła nad Braniewem oraz powiatem braniewskim.

O godzinie 21:00 strażacy odebrali pierwsze zgłoszenia związane z usunięciem skutków gwałtownych opadów atmosferycznych oraz działania silnego wiatru. Przez dobę strażacy zrealizowali prawie 140 interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew i połamanych konarów na drogach powiatu braniewskiego, wypompowywaniem wody z zalanych piwnic, posesji, gospodarstw, budynków mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, garaży,  w tym wydobyciu pojazdów osobowych znajdujących się wewnątrz, zabezpieczeniem majątku i mienia mieszkańców z wykorzystaniem worków z piaskiem, udrożnieniem cieków wodnych, zabezpieczeniem uszkodzonych ciągów komunikacyjnych, na których powstały wyrwy lub przez które przedzierała się woda.

Działania ratownicze prowadzone były zarówno w trakcie trwania nawałnicy, jak i podczas przejścia gwałtowniej burzy, kiedy to sytuacja zaczęła się normować. Najwięcej interwencji związanych z usuwaniem zalegającej wody odnotowano w Braniewie oraz na obszarach wiejskich, gdzie woda zalała gospodarstwa rolne. Nawałnica przewróciła kilkadziesiąt drzew, złamała kilkanaście konarów które uszkodziły również  nawierzchnię drogi. Powalone drzewa oraz słupy telefonicznie skutecznie wstrzymały ruch kolejowy na trasie Braniewo–Olsztyn, gdzie niezbędna okazała się pomoc i interwencja strażaków.

Intensywność opadów była tak duża, że strażacy nie nadążali z usuwaniem skutków, a bardzo często w pierwszej fazie działań nie widać było efektów ich pracy ze względu na ogromne ilości wody. W działaniach ratowniczych strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wspierali strażacy z wojskowej straży pożarnej oraz ochotnicy, którzy dodatkowo zostali zadysponowani do działań ratowniczych na terenie Braniewa z jednostek OSP: Braniewo, Frombork, Pieniężno, Płoskinia, Jędrychowo, Wielkie Wierzno, Gronowo, Żelazna Góra.

Na terenie powiatu działania związane z usuwaniem skutków nawałnicy prowadziły jednostki OSP z: Wyszkowa, Lipowiny, Wilcząt, Gładysz, Starego Siedliska, Lelkowa, Dąbrowy. W działaniach wykorzystano wszystkie pompy szlamowe, pływające, którymi usuwano zalegającą wodę. Kilka pomp, węży tlocznych podczas intensywnych działań zostało uszkodzonych.

Nawałnica nie oszczędziła również siedziby braniewskich strażaków. Uderzenie pioruna w maszt antenowy spowodował spalenie części radiotelefonów, uszkodzenie pulpitu dyspozytorskiego, uszkodzenie centrali telefonicznej oraz sterowania bramami garażowymi na powiatowym stanowisku kierowania. Napór wody przelewającej się przez plac jednostki ratowniczo–gaśniczej spowodował uszkodzenie parkingu, ogrodzenia oraz powstanie wyrwy w linii brzegowej rzeki Pasłęki. Ziemia i fundamenty zostały zabrane przez silny nurt napierającej wody. Woda zalała magazyn KP PSP w Braniewie niszcząc składowane materiały. Ze względu na charakter zdarzenia do pracy zadysponowano dodatkowych strażaków uruchamiając dyżury domowe.

To najsilniejsza od kilku lat nawałnica, która przeszła przez  Braniewo i powiat braniewski. Przez najbliższe dni strażacy usuwać będą skutki nawałnicy.

/st. kpt. I. Ścibiorek/