18 lipca około godz. 5:00, służba dyżurna Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymała informację o częściowo zatopionej łodzi motorowej w kanale fromborskiego portu. Na miejsce zadysponowano strażaków-ochotników z OSP Frombork oraz trzy pojazdy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Na miejscu okazało się, że zacumowana łódź motorowa o długości około 10 metrów jest częściowo zatopiona i nadal nabiera wody. Na powierzchnię wody ze zbiornika jednostki pływającej wydobyło się paliwo oraz olej silnikowy.

Strażacy sprawdzili czy nie ma osób poszkodowanych zarówno w łodzi jak i w pobliżu miejsca zatopienia. Przystąpili do ograniczania skutków wycieku poprzez wykorzystanie zapór i mat sorpcyjnych. Paliwo, które przedostało się wód kanału portowego oraz  zalewu wiślanego zostało zneutralizowane. W działaniach ratowniczych wykorzystany został również dźwig, który podniósł łódź motorową, co umożliwiło wypompowanie wody z jej wnętrza. Następnie, przy użyciu dźwigu, wydobyto łódź z wody na przyczepę transportową. Na czas prowadzenia działań ruch w porcie został ograniczony. Działania ratownicze, w których uczestniczyło 23 strażaków, trwały około czterech godzin.

/st. kpt. I. Ścibiorek/