Tradycyjnie, każdego roku wiosną braniewscy strażacy otrzymują zgłoszenia o pożarach suchych traw na nieużytkach rolnych. W ostatnim okresie pożary traw i nieużytków odnotowaliśmy na terenie miasta Braniewa oraz na terenie gmin: Braniewo, Płoskinia, Wilczęta, Lelkowo, Frombork oraz gminy Pieniężno.

Zjawisku wypalania traw towarzyszą silne zadymienie oraz płomień /wysoka temperatura/. Kilka dni sprzyjającej pogody sprawiło, że powiatowe stanowisko kierowania PSP w Braniewie otrzymało kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących opisywanych pożarów. Do działań dysponowane są zasoby ratownicze strażaków PSP oraz jednostek OSP. W kilku przypadkach rozprzestrzeniający się pożar stanowił zagrożenie dla obiektów mieszkalnych i gospodarczych oraz dla uczestników ruchu drogowego, poprzez silne zadymienie dróg. Warto pamiętać, że podczas gaszenia tego typu pożarów przez strażaków ich pomoc może być potrzebna w innym miejscu, a przez często celowe, bezmyślne podpalenia ratownicy–strażacy nie dojadą na czas w miejsce, gdzie faktycznie są niezbędni.

/st. kpt. I. Ścibiorek/