W środę, 27 marca około godz. 13:00, strażacy z jrg PSP w Braniewie zostali zadysponowani do pożaru sieczkarni oraz uprawy roślin energetycznych w pobliżu miejscowości Młoteczno w gm. Braniewo.

W wyniku zapalenia się samobieżnej sieczkarni ogień przeniósł się na 5.hektarową plantację miskantusa (rośliny energetycznej). Jeszcze przed przyjazdem strażaków pracownicy plantacji podjęli próbę samodzielnego gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Strażacy ugasili płonącą sieczkarnię pianą gaśniczą i gaśnicami proszkowymi, a płonąca plantację - wodą. Ze względu na rozmiar pożaru, na miejsce skierowane zostały dodatkowe zastępy strażaków-ochotników z jednostek OSP: Braniewo, Gronowo, Żelazna Góra oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. Przy wykorzystaniu ładowarek widłowych strażacy rozgarnęli objęte ogniem, wcześniej sprasowane w kotkę, rośliny,  dogasili zarzewia ognia oraz powstrzymali pożar przed przedostaniem się na obszar leśny.  Działania gaśnicze trwały ponad cztery godziny.

/st. kpt. I. Ścibiorek/