W dniu 5 marca 2013r. około godz. 9:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o obecności niezidentyfikowanej substancji duszącej na III i IV kondygnacji Liceum Plastycznego w Olsztynie przy ul. Partyzantów. 

Przed przybyciem straży pożarnej, dyrekcja szkoły przeprowadziła skuteczną ewakuację uczniów szkoły do sali gimnastycznej na poziom niskiego parteru. Ewakuowano 143 uczniów, którzy przebywali tam pod opieką wyznaczonych nauczycieli. W pokoju nauczycielskim, na poziomie parteru, przebywali pozostali nauczyciele.

Na miejsce zdarzenia zadysponowany został zastęp rozpoznania chemicznego z jednostki ratowniczo–gaśniczej Nr 2 w Olsztynie oraz zastęp ratowniczo–gaśniczy z jrg1 w Olsztynie. Działaniami ratowniczymi na miejscu kierował komendant miejski.

W ramach prowadzonych czynności, rozpoznano stan osób ewakuowanych. Nikt z uczniów nie wymagał udzielania pomocy ani opieki medycznej. Równolegle, przy wykorzystaniu urządzeń pomiarowych, ratownicy zabezpieczeni sprzętem ODO dokonali pomiarów w celu identyfikacji i ustalenia wartości stężenia nieznanej substancji. Dozymetry nie wskazały zagrożenia. Dokonano przewietrzenia pomieszczeń na wyznaczonych kondygnacjach. Ponownie przeprowadzone pomiary nie wskazały żadnych wartości. O godz. 9:55 zezwolono na dalsze prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

Śledztwo w sprawie ustalenia ostatecznej przyczyny zdarzenia trwa.  

/st. kpt. Sławomir Filipowicz/