W piątek, 1 lutego braniewscy strażacy otrzymali nietypowe zgłoszenie, które dotyczyło rannego ptaka na terenie jednego z gospodarstw w miejscowości Białczyn w gm. Pieniężno. 

Na polu, w pobliżu cieku wodnego, znajdował się ranny jastrząb - prawdopodobnie ze złamanym skrzydłem. Strażacy złapali ptaka, przenieśli go do pudełka, a następnie ranny jastrząb trafił do lekarza weterynarii w Braniewie. O zdarzeniu poinformowano przedstawicieli OTOZ Animals, którzy zadeklarowali pomoc i opiekę dla ptaka.

/st. kpt. I. Ścibiorek/