W sobotę, 1 grudnia braniewscy strażacy otrzymali nietypowe zgłoszenie, które dotyczyło uwięzionego ptaka nad Jeziorem Pierzchalskim w gm. Płoskinia.

W odległości kilku metrów od linii brzegowej jeziora, na gałęzi jednego z drzew, siedziała sowa zaplątana  w żyłkę wędkarską. Prawdopodobnie wcześniej zerwaną podczas połowu ryb. Ze względu na brak możliwości uwolnienia ptaka od strony strony lądu, strażacy wykorzystali łódź, z której uwolnili ptaka odcinając żyłkę zaplątaną w jedno ze skrzydeł. Ptak został przekazany lekarzowi weterynarii w Braniewie. 

/st. kpt. I. Ścibiorek/