W dniu 4 października, kilkanaście minut po godzinie 11:00, braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego w miejscowości Bogdany wgm. Frombork.

Na miejscu okazało się, że ogniem objęta jest część konstrukcji dachu budynku warsztatowego, który pokryty był eternitem. Strażacy przy wykorzystaniu wody ugasili pożar drewnianej konstrukcji dachu, który uległ częściowemu przepaleniu. Ugasili także pożar w części paleniska znajdującego się w pomieszczeniu warsztatowym. Przy wykorzystaniu sprzętu burzącego usunęli część spalonych desek oraz poszycia dachu dogaszając zarzewia ognia. W działaniach gaśniczych, które trwały około godziny, uczestniczyły cztery pojazdy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażacy-ochotnicy z jednostek OSP Wierzno Wielkie i Frombork.

/st. kpt. I. Ścibiorek/